Teenuse raames pakutakse kodus elavatele eaktele päevahoiu võimalust, kus tegevusjuhendaja abiga toetatakse ja säilitatakse eaka toimetulekut igapäevaeluga võimalikult tavapärases keskkonnas.

Teenuse osutamisel tagatakse eakale järelevalve, seisundi jälgimine, toetus ja abi vajalike toimingute sooritamisel. Vastavalt võimetele kaasatakse eakas aktiveerivatesse huvi-ja loovtegevustesse, võimlemis-ja liikumistegevustesse ning tagatakse puhkeaeg.

Toitlustuse võimaldamine 1x päevas (lisatasu eest). Eakad tuuakse ja viiakse päevahoiuteenusele lähedaste või hooldajate poolt. Vajadusel võtab eakas kaasa oma ravimid ja  hooldusvahendid.

Teenuse eesmärgiks on toetada ja säilitada eaka toimetulekut, vähendada lähedaste hoolduskoormust ja anda pereliikmetele võimalus jätakata töötamist ja edasi lükata eaka paigutumisvajadust üldhooldusteenusele.

Päevahoiuteenust pakutakse Viimsi Hoolekandekeskuses aadressil Kesk tee 1, Haabneeme, üldjuhul

E – R kella 8.00- 17.00. Teenust on võimalik kasutada pikemaajaliselt, üksikutel päevadel nädalas ja/või osadel tundidel tööpäevas, lähtuvalt eaka ja tema perekonna vajadustest.

Teenuse sihtgrupiks on rahvastikuregistri andmetel Viimsi vallas elavad mäluhäiretega eakad.

Teenus on Viimsi valla elanikule tasuta.

Eaka suunab päevahoiu teenusele vallavalitsuse sotsiaal-ja tervishoiuosakond.

Taotlused Viimsi vallavalitsuse sotsiaal-ja tervishoiuosakond: Margit Stern, margit.stern@viimsivv.ee, tel 6028857. Sandra Hommuk-Silla sandra.hommuk.silla@viimsivv.ee, tel 6028825

Tule ja tutvu teenusega kohapeal: Reet Aljas, reet.aljas@viimsihoolekandekeskus.ee, 56480649

Kontakt päevahoius:  56280355 tegevusjuhendajad: Ene Kildemaa, Maire Mölder

Alati on tore koos aktiivselt aega veeta.

Tule ja löö kaasa!