Üldhooldusteenus on inimesele, kellel on ajutine/püsiv hooldus- või järelevalvevajadus. Olenevalt inimese abivajadusest võib olla vajalik pikema perioodi jooksul osutatav ööpäevaringne hooldus (nn hooldekoduteenus), intervallhooldus või päevahoiuteenus.

Teenuse osutamisel peab teenuseosutaja inimesele tagama hooldustoimingud ja muud toetavad ja toimetulekut tagavad tegevused, mis on ära määratletud teenust vajava inimese hooldusplaanis. Hooldusplaan koostatakse teenusele tulles. Viimsi Hoolekandekeskus osutab üldhooldusteenust päevase teenusena ehk päevahoiuna.

Päevahoiuteenust pakutakse Hoolekandekeskuses aadressil Kesk tee 1, Haabneeme, igal argipäeval.

Alati on tore koos aktiivselt aega veeta.

Tule ja löö kaasa!