Sotsiaalhoolekande seaduse alusel on kohalik omavalitsus kohustatud osutama 13 sotsiaalteenust, lisaks millele võidakse korraldada ka teisi sotsiaalteenuseid. Viimsi vallas on hoolekandeteenuste osutamine korraldatud ühelt poolt läbi valla sotsiaal – ja tervishoiuosakonna, aga alates 2021.aasast ka läbi Viimsi Hoolekandekeskuse. Järgnevalt on kirjeldatud teenused, mille osutamist korraldab/hakkab korraldama edaspidi Viimsi Hoolekandekeskus valla haldusotsuse alusel:

Tugiisikuteenus

Tugiisikuteenus on mõeldud inimesele, kes vajab sotsiaalsete, psühholoogiliste või tervislike probleemide tõttu oma igapäevaelus olulisel määral kõrvalabi. Osutatav abi seisneb inimese suurema iseseisvuse arendamises juhendamise ja motiveerimise kaudu.

Loe lisaks

Üldhooldusteenus (sh päevahoid)

Üldhooldusteenus on inimesele, kellel on ajutine/püsiv hooldus- või järelevalvevajadus. Olenevalt inimese abivajadusest võib olla vajalik pikema perioodi jooksul osutatav ööpäevaringne hooldus (nn hooldekoduteenus), intervallhooldus või päevahoiuteenus.

Loe lisaks

Koduteenus

Koduteenus on suunatud inimestele, kes vajavad abistamist kodustes tingimustes, st abi toimingutes, mis on vajalikud kodus elamiseks, kuid mida inimene ilma kõrvalabita sooritada ei suuda. Näiteks küttepuude või vee tuppa toomine, abistamine toidu valmistamisel, koristamisel, pesemisel vms.

Loe lisaks

Sotsiaaltransporditeenus

Sotsiaaltransporditeenus on inimesele, kes vajab töötamiseks, õppimiseks või avalike teenuste kasutamiseks transporti, kuid kelle erivajadus takistab isikliku või ühissõiduki kasutamist.

Loe lisaks

Alati on tore koos aktiivselt aega veeta.

Tule ja löö kaasa!