Tugiisikuteenus on mõeldud inimesele, kes vajab sotsiaalsete, psühholoogiliste või tervislike probleemide tõttu oma igapäevaelus olulisel määral kõrvalabi. Osutatav abi seisneb inimese suurema iseseisvuse arendamises juhendamise ja motiveerimise kaudu.

Oluline on tähele panna, et tugiisik ei ole hooldaja ja hooldustoimingud puhtalt hooldamise eesmärgil ei kuulu tugiisiku töö hulka. Tugiisik töötab inimese igapäevases elukeskkonnas (milleks võib olla ka hoolekande, rehabilitatsiooni või haridusasutus), kuid võib inimesega kohtuda ka mujal, ning olla talle saatjaks ametiasutustes jm. Tugiisik võib inimest aidata enda elukogemusi jagades või olla kontaktisik abi vajava inimese ja teiste abi osutajate vahel. Õiguste teostamine täiskasvanu puhul tähendab näiteks õigust taotleda toetusi ja sotsiaalteenuseid või kasutada avalikke teenuseid. Kui tugiisiku kliendiks on laps, seisneb abi lapse arengu toetamises. Kui kliendiks on last kasvatav täiskasvanu, jõustab tugiisik vanemat, kuidas tagada lapse hooldamine ning turvaline ja toetav kasvukeskkond.

Antud teenust korraldab Viimsi Hoolekandekeskus alates 2021.aastast. Teenust osutatakse nii lastele kui täisealistele erivajadustega inimestele.

Teenuse taotlemiseks võta ühendust Viimsi Vallavalitsuse sotsiaal-ja tervishoiuoskonna sotsiaaltöö spetsialistiga:

Täisealised – Margit Stern , tel 6028857 , margit.stern@viimsivv.ee

Lapsed – Liisa Lents, tel 6028815,  liisa.lents@viimsivv.ee

Alati on tore koos aktiivselt aega veeta.

Tule ja löö kaasa!