Koduandur aitab suurendada meelerahu teadmisega, et eaka lähedasega on tema kodus kõik korras.

Kõrge iga, erivajadus või toimetulemisraskus on seisundid, kus inimene võib sattuda olukorda, kus ta abi vajab, kuid ei suuda ise näiteks telefoni teel abi kutsuda. Õnnetuse tagajärjel tekkinud liikumatusest või järsust toatemperatuuri muutumisest teavitab Koduandur lähedast sms-i või e-maili teel. Koduandur tagab ka ka täieliku privaatsuse – see ei filmi, pildista ega salvesta heli, et inimene saaks oma kodus privaatselt ja rahulikult elada.

Andur toimib kui liikumisanduriga õuelamp, millest möödudes valgus süttib. Valguse asemel süttib aga vaikides Koduanduri kontol liikumist tähistav ruut sinisena. Ruudustiku abil on kontaktisikul võimalik alati lähedase ja/või kliendi liikumisandmeid vaadelda. Mida rohkem on siniseid ruute, seda aktiivsem elu inimesel on. Mida vähem, seda väiksem on inimese aktiivsus. Kui aga ruudud päris ära kaovad, saadab andur teavituse kontaktisikule.

Peale koduse aktiivsuse registreerib Koduandur ka toatemperatuuri ja õhuniiskuse ning teavitab kontaktisikut, kui temperatuur on järsult langenud. Selle abil on kontaktisikul võimalik veenduda, et lähedase ja/või kliendi kodu oleks köetud ning toatemperatuur poleks liiga kõrge. Kontaktisikus lepitakse kliendiga kokku, selleks võib olla lähedane või selle puudumisel valla koduteenuse osutaja (reageerib tööpäevadel).

Andurid töötavad patareitoitel ning ei vaja telefoni- ega internetiühendust.

Teenuse saamiseks pöörduda Viimsi Vallavalitsuse sotsiaal-ja tervishoiuosakonda: Sandra Hommuk Silla, tel 6028825, e-mail : sandra.hommuk.silla@viimsivv.ee

Koduanduri teenust rahastatakase ESF projektist „Hoolekandeteenuste arendamine ja osutamine Viimsi vallas“                2014-2020.2.02.20-0330 ajavahemikul  01.12.2021 – 30.11.2023

Teenuse kohta saad lisainfot kodulehelt www.koduandur.ee ja tel 5341 4885 (Tarmo)

Alati on tore koos aktiivselt aega veeta.

Tule ja löö kaasa!