Koduteenus on suunatud inimestele, kes vajavad abistamist kodustes tingimustes, st abi toimingutes, mis on vajalikud kodus elamiseks, kuid mida inimene ilma kõrvalabita sooritada ei suuda. Näiteks küttepuude või vee tuppa toomine, abistamine toidu valmistamisel, koristamisel, pesemisel vms.

Teenus hõlmab ka abi korraldamist väljaspool inimese kodu, kui see on vajalik tema igapäevaseks toimetulekuks, näiteks poest toidu toomine, saatmine arsti juurde jms. Teenuse raames osutatav kõrvalabi võib seisneda ka isikuabi osutamises. Isikuabi tähendab abistamist enesehooldusega seotud toimingute sooritamisel, näiteks juhendamist  hügieenitoimingutes ja hooldusabivahendite kasutamisel, abistamist liikumisel jms.

Selle teenuse arendamisega tegeleb keskus koos vallavalitsusega läbi Euroopa Sotsiaalfondi projekti „Hoolekandeteenuste arendamine ja osutamine Viimsi vallas“ alates 2022. aastast.

Teenuse saamiseks pöörduda: Viimsi vallavalitsuse sotsiaal-ja tervishoiuosakonda, sotsiaaltöö vanemspetsialist Sandra Hommuk-Silla.

Tel 6028825 , sandra.hommuk.silla@viimsivv.ee

Alati on tore koos aktiivselt aega veeta.

Tule ja löö kaasa!