Viimsi Hoolekandekeskus tegutseb alates 2021. aastast ning koondab enda alla Haabneeme ja Randvere päevakeskuste huvitegevused ning pakub lisaks sotsiaalhoolekandeteenuseid.  Vanemaealistele inimestele pakutakse koduteenust ja päevahoiuteenust ning erivajadustega lastele ning täiskasvanutele tugiisikuteenust.

Aadress:Kesk tee 1, Haabneeme, 74001 Viimsi vald
Registrikood: 77001518

Alati on tore koos aktiivselt aega veeta.

Tule ja löö kaasa!