Viimsi Hoolekandekeskus tegutseb alates 2021. aastast ning koondab enda alla Haabneeme ja Randvere päevakeskuste tegevused ning pakub lisaks sotsiaalhoolekandeteenuseid.  Vanemaealistele inimestele arendatakse välja kodu-ja päevahoiuteenus ning erivajadustega lastele ning täiskasvanutele tugiisikuteenus. Samuti on kavas hakata osutama sotsiaaltranspordi teenust.

Aadress:Kesk tee 1, Haabneeme, 74001 Viimsi vald
Registrikood: 77001518

Alati on tore koos aktiivselt aega veeta.

Tule ja löö kaasa!